Căn hộ chung cư tại Quận Bình Thạnh

CBD PREMIUM - ĐỒNG VĂN CỐNG, Q.2-PKD: 091 403 2921 Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ ^*$.

    Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ( Rủi Ro Bằng Không) - Vị Trí Ngay Trung Tâm Hành Chính Q2 và KĐT Thủ Thiêm 

Diện tích: -1 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 15:13 | 22/11/2017 Giá: 1800 Triệu

CBD PREMIUM - ĐỒNG VĂN CỐNG, Q.2-PKD: 091 403 2921 Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ *$.*$.

    Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ( Rủi Ro Bằng Không) - Vị Trí Ngay Trung Tâm Hành Chính Q2 và KĐT Thủ Thiêm 

Diện tích: -1 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 14:43 | 21/11/2017 Giá: 1800 Triệu

CBD PREMIUM - ĐỒNG VĂN CỐNG, Q.2-PKD: 091 403 2921 Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ !!!!!

    Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ( Rủi Ro Bằng Không) - Vị Trí Ngay Trung Tâm Hành Chính Q2 và KĐT Thủ Thiêm 

Diện tích: -1 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 13:29 | 10/11/2017 Giá: 1800 Triệu

CBD PREMIUM - ĐỒNG VĂN CỐNG, Q.2-PKD: 091 403 2921 Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ $$$

    Chìa Khóa Trao Tay- Nhận Ngay Căn Hộ( Rủi Ro Bằng Không) - Vị Trí Ngay Trung Tâm Hành Chính Q2 và KĐT Thủ Thiêm 

Diện tích: -1 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 13:22 | 10/11/2017 Giá: 1800 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.PKD: 091 403 2921 #*$.#

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh.PKD: 091 403 2921 *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 12:44 | 10/11/2017 Giá: 1500 Triệu

SAIGON INTELA KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG NGHỆ,MUA NHÀ TẶNG MÁI ẤM ****

SÀI GÒN INTELA - CĂN HỘ THÔNG MINH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM Căn hộ Sài Gòn Intela nằm trong khu 13E đô thị Nam TP, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh. Đến...

Diện tích: 49 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 20:18 | 08/11/2017 Giá: 22 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.PKD: 091 403 2921 $$$

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh.PKD: 091 403 2921 *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 06:20 | 07/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH.PKD: 091 403 2921 %%%%%%

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 16:36 | 06/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. #*$.#

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 15:01 | 06/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. !*$.!

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 12:25 | 06/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. ^*$.^

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 11:49 | 06/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. *$.*$.

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 08:37 | 06/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. !!^!

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 11:55 | 05/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. %*$.%

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 11:39 | 05/11/2017 Giá: 1500 Triệu

CĂN HỘ GREENFIELD 686 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. *^$.*

        Căn hộ Greenfield 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh. *************************************************************************************************** $$$ ...

Diện tích: 65 m2

Khu vực: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 06:36 | 05/11/2017 Giá: 1500 Triệu

12