Căn hộ chung cư tại Quận Phú Nhuận

Thaodienreal.com for rent airport apartments - UKN-08469 %*$.%

Price: 1000 USD/MonthStatus: AvailableCode: UKN-08469Floors: high floorArea: 83 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 83 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 20:48 | 23/11/2017 Giá: Thỏa thuận

Airport apartment for rent by thaodienreal.com - GDG-08470 *$.#

Price: 1000 USD/MonthStatus: AvailableCode: GDG-08470Floors: high floorArea: 83 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 83 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 19:59 | 14/11/2017 Giá: Thỏa thuận

Thaodienreal.com for rent airport apartments- GDG-08471 *$.*$.

Price: 900 USD/MonthStatus: AvailableCode: GDG-08471Floors: high floorArea: 83 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 83 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 20:39 | 10/11/2017 Giá: Thỏa thuận

Garden gate apartment - thaodienreal.com - GDG-08476 !!^!

Price: 790 USD/MonthStatus: AvailableCode: GDG-08476Floors: high floorArea: 80 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 80 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 20:58 | 08/11/2017 Giá: Thỏa thuận

Garden gate apartment - thaodienreal.com - GDG-08479 $$$$$

Price: 950 USD/MonthStatus: AvailableCode: GDG-08479Floors: high floorArea: 85 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: UnfurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 85 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 20:36 | 07/11/2017 Giá: Thỏa thuận

Garden Gate 8 Hoàng Hoa Thám, Phu Nhuan District for rent by thaodienreal.com - GDG-08476 $$$$

Price: 790 USD/MonthStatus: AvailableCode: GDG-08476Floors: high floorArea: 80 m2Bedroom: 2Bathroom: 2Interior: Fully FurnishedTime to CBD: 15Building: Apartment...

Diện tích: 80 m2

Khu vực: Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Ngày: 18:04 | 02/11/2017 Giá: Thỏa thuận