Đất nền dự án tại Hải Phòng

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên 900tr/1 lô ***

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên   Tên dự án : Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên Địa chỉ: Đường 25/10, Thủy Sơn, Thủy...

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Thủy Nguyên, Hải Phòng Ngày: 16:36 | 08/11/2017 Giá: 970 Triệu

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên 950tr/1 lô .*$.

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên   Tên dự án : Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên Địa chỉ: Đường 25/10, Thủy Sơn, Thủy...

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Thủy Nguyên, Hải Phòng Ngày: 06:18 | 29/10/2017 Giá: 970 Triệu

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên 950tr/1 lô %%%

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên   Tên dự án : Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên Địa chỉ: Đường 25/10, Thủy Sơn, Thủy...

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Thủy Nguyên, Hải Phòng Ngày: 06:17 | 29/10/2017 Giá: 970 Triệu

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên ****

Mới! Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên   Tên dự án : Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên Địa chỉ: Đường 25/10, Thủy Sơn, Thủy...

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Thủy Nguyên, Hải Phòng Ngày: 10:27 | 26/10/2017 Giá: 970 Triệu

Hé lộ một số thông tin mới Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên !!^!

Hé lộ một số thông tin mới Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên   Tên dự án : Khu đô thị Gò Gai Central Park Núi Đèo Thủy Nguyên Địa chỉ: Đường 25/10,...

Diện tích: 100 m2

Khu vực: Thủy Nguyên, Hải Phòng Ngày: 02:51 | 26/10/2017 Giá: 930 Triệu