Đất nền thổ cư tại Tân Uyên

Mua bán nhà đất, bất động sản tại Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên SKC DH409-94 %%%

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 22:09 | 11/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93 ^*$.^

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 21:03 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93 *$.*$.

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 20:49 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93 $$$$

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 20:45 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất thổ cư tại Xã Tân Hiệp,Huyện Tân Uyên,Bình Dương SKC DH409-92 %%%%%%

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 20:17 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất thổ cư tại Xã Tân Hiệp,Huyện Tân Uyên,Bình Dương SKC DH409-92 !!!!

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 20:13 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên SKC DH409-91 $$$$

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 19:55 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên SKC DH409-91 $$$

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 19:44 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên SKC DH409-91 ****

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 19:40 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90 $*$.

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:51 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90 ^*$.^

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:36 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90 $^$

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:28 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89 %%%

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:14 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89 $*$.

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:03 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận

Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89 *^$.*

Bán đất 2320m2 tại phường tân hiệp, tân uyên, bình dương DH409-49  28 x 80, 0933 018 467- 0978 787 009 a Dũng Bán đất 2320m2 mặt tiền đường nhựa DH409, tân hiệp,...

Diện tích: 2320 m2

Khu vực: Tân Uyên, Bình Dương Ngày: 17:00 | 09/06/2018 Giá: Thỏa thuận